MENU

HOME / CATEGORIES / CONTACT / SHOP

pondelok, 21. apríla 2014

In the City


Just roam around the city. Discover what isn´t yet discovered. It wants to wear extremely comfortable :D 
Len tak sa túlať mestom. Objavovať čo ešte nieje objavené. To chce obliecť sa extrémne pohodlne :D

piatok, 18. apríla 2014

Animal Instinkt


Everyone sometimes we follow with instincts. Inner voice that in spite sense can convince about your truth. Often it pays to listen him.
Každý sa občas riadime inštinktami. Vnútorný hlas, ktorý aj napriek rozumu dokáže presvedčiť o svojej pravde. Často sa ale vyplatí poslúchnuť ho.

streda, 16. apríla 2014

Backstage: photoshoot with Charlie Charlesson + Video


I offer you a look behind the scenes of our (un)professional photoshoot with Charlie. For this photoshoot, created several photos to my Post. (History Repeating: 5O´s, Lost in FutureGreen Editorial: Punx). That was we were freezing, laughed out and went home with lots of photos :)

Ponúkam vám pohľad do zákulisia nášho (ne)profesionálneho fotenia s Charliem. Z tohto phototshootu vznikli fotky k viacerým mojim postom. ( History Repeating: 5O´s, Lost in Future, Green Editorial: Punx ). Poriadne sme vymrzli, zasmiali sa, a išli domov s kopou fotiek :)

pondelok, 14. apríla 2014

Inspiring Blogger Awards


A few days ago girls from Glamour Zone very pleased and surprised me. Nominated me to Inspiring Blogger Award and I thank them very much :)

Ahojte, 
Pred pár dňami ma baby z Glamoure Zone veľmi potešili a prekvapili. Nominovali ma do Inspiring Blogger Awards a ja im za to veľmi pekne ďakujem :) 

Spring


Warmer days, more sun. It makes me Spring! There are days when the spring feel full. And this was one of them:
Teplejšie dni, viac slnka. To je pre mňa Jar! Sú dni, kedy je jar cítiť naplno. A toto bol jeden z nich:

sobota, 12. apríla 2014

Time running out ... backwords!


What was sometimes good is good today. What we sent into oblivion shall return. It's simple. Everything that once was good, will be good again!
To čo bolo niekedy dobré je dobré aj dnes. To čo sme poslali do zabudnutia sa znovu vráti. Je to jednoduché. Všetko čo raz bolo dobré, bude dobré znovu!