MENU

HOME / CATEGORIES / CONTACT / SHOP

pondelok, 14. apríla 2014

Inspiring Blogger Awards


A few days ago girls from Glamour Zone very pleased and surprised me. Nominated me to Inspiring Blogger Award and I thank them very much :)

Ahojte, 
Pred pár dňami ma baby z Glamoure Zone veľmi potešili a prekvapili. Nominovali ma do Inspiring Blogger Awards a ja im za to veľmi pekne ďakujem :) 

Spring


Warmer days, more sun. It makes me Spring! There are days when the spring feel full. And this was one of them:
Teplejšie dni, viac slnka. To je pre mňa Jar! Sú dni, kedy je jar cítiť naplno. A toto bol jeden z nich:

sobota, 12. apríla 2014

Time running out ... backwords!


What was sometimes good is good today. What we sent into oblivion shall return. It's simple. Everything that once was good, will be good again!
To čo bolo niekedy dobré je dobré aj dnes. To čo sme poslali do zabudnutia sa znovu vráti. Je to jednoduché. Všetko čo raz bolo dobré, bude dobré znovu!

štvrtok, 10. apríla 2014

Teddy bears :)


Everyone has sometimes worse days. This was mine. Outside the sun was shining, but the wind blew cold. My hair's gone wrong most: D But on this day I didn´t mind. I was entangled in feathery scarf from second-hand with teddy bears, my eyes hid behind large glasses and I was fine :)
Každý má občas horšie dni. Tento bol ten môj. Vonku svietilo slniečko, ale fúkal studený vietor. Moje vlasy to schytali najviac :D Ale v tento deň mi to nevadilo. Zamotala som sa do mäkučkého šálu zo sekáču s medvedíkmi, oči skryla za veľké okuliare a bolo mi fajn :)

utorok, 8. apríla 2014

Green Editorial: Punx


Some hard thing in themselves may hide tender soul and some tender thing can somethimes turn into hard...
Niektoré drsné veci v sebe môžu skrývať nežnú dušu a niektoré nežné veci sa niekedy môžu zmeniť na drsné...

sobota, 5. apríla 2014

Sporty and boho


Sometimes toothache and sometimes heart aches. What is worse? When they were both.
Niekedy bolí zub a niekedy srdce. Čo je horšie? ... Keď bolí oboje.

štvrtok, 3. apríla 2014

Lost in Future


- It's been a few days, shut me here. Nobody has asked nothing and just shut me here. And why? What I did, I'm here closed?
- Je to už niekoľko dní, zatvorili ma tu. Nikto sa ma na nič nepýtal a jednoducho ma tu zatvorili. A prečo vlastne? Čo som spravila, že som tu zavretá?