MENU

HOME / CATEGORIES / CONTACT / SHOP

nedeľa, 20. júla 2014

Village girl & easy food
EN: Hello, I'm back. Finally. Being without the internet is really bad.
Now I'm trying to start up a couple of larger projects, so I apologize in advance for less activity, but I hope it will be worth it :)
Thus, while only one outfit ala village girl and simple, but amazingly delicious food that can handle any :) (I think it goes without instructions: D)

SK: Ahojte, som späť. Konečne. Byť bez internetu je vážne zlé. 
Momentálne sa snažím rozbehnúť pár väčších projektov, takže sa dopredu ospravedlňujem za menšiu aktivitu, ale dúfam, že to bude stáť za to  :)
Zatiaľ teda len jeden outfit ala dedinské dievča a jednoduché, ale úžasne chutné jedlo, ktoré zvládne každý :) (myslím, že návod ani netreba :D)

štvrtok, 10. júla 2014

Short Message

EN: Hello,
very sorry for the inactivity. Now I have no internet. But don´t worry until I fix it still produced, so will look forward to!

SK: Ahojte,
veľmi sa ospravedlňujem neaktivitu. Nemám teraz žiadny internet. Ale nebojte sa kým si to vyriešim stále vyrábam, takže bude sa na čo tešiť!pondelok, 7. júla 2014

Diy: Floral tights


EN:

SK: Tieto pančuchy vznikli pre jedno fotenie ako doplnok k oranžovo ladenému outfitu. Určite by sa to dalo  aj inak, ale ja som to skúsila takto.

piatok, 4. júla 2014

Diy: Killed tee


EN: This is my first DIY article on this blog. I hope you enjoy it! 
I adjusted the simple white tee. I did also because of my tees story in which this change played a role. The beginning of this story can be found here
And here it is how such a shirt you can do:

SK: Toto je môj prvý DIY článok na tomto blogu. Dúfam, že sa vám bude  páčiť!
Upravila  som si jednoduché biele tričko. Urobila som to aj kvôli svojej tričkovej story, v ktorej aj táto premena hrala svoju rolu. Začiatok tejto story nájdete tu.
A tu už je návod ako si takéto tričko môžeš spraviť vy:

utorok, 1. júla 2014

Cosmic cat!


EN: I stole from my dear, this old shirt and modified it a bit with scissors. Fortunately didn´t complain :)
After some time I again caught such a little grunge mood. Life changes, mood change, so why not my clothes. Also, do you usually dress according to your mood? Rather, you hold your own style?

SK: Svojmu  drahému som ukradla toto staré tričko a trošku si  ho upravila  nožničkami. Našťastie  sa  nesťažoval :)
Po dlhšej dobe ma znovu chytila  taká trošku grunge nálada. Život sa mení, nálady sa menia, tak prečo  nie moje oblečenie. Tiež sa zvyknete  obliekať  podľa  momentálnej  nálady? Alebo sa skôr držíte  svojho vlastného štýlu?

nedeľa, 29. júna 2014

Just simple


EN: When the sun burns, need to hide. When burn looks stupid people, need to set a smiling face :) 
Today, just a simple summer outfit. In this heat I really didn´t want to invent. Tomorrow has come cool. I hope only the weather! 

SK: Keď páli slnko, treba sa skryť. Keď pália pohľady hlúpych ľudí,treba im nastaviť usmiatu tvár :)
Dnes len jednoduchý letný outfit. V tomto teple sami ani veľmi nechcelo nič vymýšľať.  Zajtra má prísť ochladenie. Dúfam,že len v počasí!

sobota, 28. júna 2014

I see it brighter


EN:  I started like bright colors. Mainly white, shades of cream or butter white. Perhaps it will be the warm and sunny. Everything now looks for me somehow brighter :) I was a little toyed with the makeup. Makeup in nude tones doesn´t have to be boring. 
Otherwise with my dear we went to a small lunch that we had to take a picture. And it was amazingly good :) 
Such a relaxing afternoon. How was yours?

SK: Veľmi ma začali baviť svetlé farby. Hlavne biela, odtiene krémovej alebo maslová. Asi to bude tým teplom a slnečnom. Všetko na mňa teraz pôsobí nejak svetlejšie :) Trochu som sa pohrala aj s líčením. Líčenie v tónoch nude predsa nemusí byť nuda.
Inak sme si s drahým zašli na malý obedík, ktorý sme skrátka museli vyfotiť :D A bolo to úžasne dobré :)
Také pohodové odpoludnie. Ako ste sa mali vy?