Just simple


EN: When the sun burns, need to hide. When burn looks stupid people, need to set a smiling face :) 
Today, just a simple summer outfit. In this heat I really didn´t want to invent. Tomorrow has come cool. I hope only the weather! 

SK: Keď páli slnko, treba sa skryť. Keď pália pohľady hlúpych ľudí,treba im nastaviť usmiatu tvár :)
Dnes len jednoduchý letný outfit. V tomto teple sami ani veľmi nechcelo nič vymýšľať.  Zajtra má prísť ochladenie. Dúfam,že len v počasí!

I see it brighter


EN:  I started like bright colors. Mainly white, shades of cream or butter white. Perhaps it will be the warm and sunny. Everything now looks for me somehow brighter :) I was a little toyed with the makeup. Makeup in nude tones doesn´t have to be boring. 
Otherwise with my dear we went to a small lunch that we had to take a picture. And it was amazingly good :) 
Such a relaxing afternoon. How was yours?

SK: Veľmi ma začali baviť svetlé farby. Hlavne biela, odtiene krémovej alebo maslová. Asi to bude tým teplom a slnečnom. Všetko na mňa teraz pôsobí nejak svetlejšie :) Trochu som sa pohrala aj s líčením. Líčenie v tónoch nude predsa nemusí byť nuda.
Inak sme si s drahým zašli na malý obedík, ktorý sme skrátka museli vyfotiť :D A bolo to úžasne dobré :)
Také pohodové odpoludnie. Ako ste sa mali vy?

Crop top & skirtpants


I don´t want to adapt to the world, the world doesn´t want to adapt to me. Well, I can adapt it myself :)
__________

Nechcem sa prispôsobiť svetu, svet sa nechce prispôsobiť mne. No, tak si ho prispôsobím sama :)

Something like 60s


60s were full of movie stars such as Elizabeth Taylor. I'll tell you wear makeup like her, it can be pretty hard. I wouldn´t want to wear this makeup every day :D
__________

60s boli plné filmových hviezd, ako napríklad Elizabeth Taylor. Poviem vám maľovať sa ako ona, to dá poriadne zabrať. Nechcela by som nosiť takýto make-up každý deň :D

Rembrandts light


I look out of the darkness, but I see absolutely nothing. 
Glare is blinding me, burning my eyes. 
Supposedly in the darkness hides the pain, 
supposedly be hiding in the dark it What you should afraid. 
__________

Pozerám z temnoty, ale nevidím celkom nič.
Žiara ma oslepuje, páli mi oči.
Vraj v temnote sa skrýva bolesť,
vraj v tme sa skrýva to čoho sa treba báť.

Urban Market 2014


30. 5. - 1. 6. 2014, Stará Tržnica, Bratislava
Urban Market (Sring Edition)

Great action with lots of original and beautiful things. For sale, to show off, to eat ... interesting things from interesting people.
__________

Skvelá akcia s veľkým množstvom originálnych a krásnych vecí. Na predaj, na obdiv, na zjedenie ... zaujímavo veci od zaujímavých ľudí. 

On the fallen tree


Sometimes more depending on how one feels, than how one looks. That doesn´t mean that comfortable clothes must look bad! 
__________

Niekedy viac záleží na tom ako sa človek cíti, ako na tom ako vyzerá. To ale neznamená, že obliecť sa pohodlne musí vyzerať zle!

New favorite sunglasses and chains for dog


I found one more photo with the old hair color. And also I want to show you my new favorite sunglasses. I inherited them. They are original from past times and I think are excellent: D
__________

Našla som ešte jedny fotky so starou farbou vlasov. A tiež vám chcem ukázať moje nové obľúbené okuliare. Zdedila som ich. Sú originál z čias minulých a sú podľa mňa špičkové :D

Sweet Chcolate


I love chocolate (that I already wrote about)! I love it in every form. Even such, they can´t eat. Because chocolate isn´t only delicious, but can look great too.
__________

Milujem čokoládu (to som už asi písala)! Milujem ju v hocijakej podobe. Dokonca aj takú, ktorú sa nedá zjesť. Pretože čokoláda je nielen chutná, ale vie aj skvele vyzerať.

City walk


I walk through the city and look at the magnificent churches. How proudly climb into the sky. A silent envy them their room and decent beauty.
__________

Kráčam mestom a hľadím na nádheru kostolov. Ako sa hrdo šplhajú do neba. A ticho im závidím ich pokoj a dôstojnú  krásu.

90´s from old box

Put off the old stuff is not such a bad idea. Especially if those things then someone finds and feels like found treasure..
 __________

Odkladať staré veci nieje až taký zlý nápad. Hlavne ak potom niekto tie veci nájde a má pocit akoby našiel poklad.

Madame Chaplin


Sometimes I feel like in the black and white film. No one speaks. Instead, on a black background appear white letters and life has a bitter-sweet flavor.
__________

Niekedy sa cítim ako v čiernobielych filmoch. Nikto nehovorí. Miesto toho sa na čiernom pozadí objavujú biele písmenká a život má trpko-sladkú príchuť.

Old shool Cheerleaders on the market


With my darling, we went out for a walk, get some photos. Near our house is such a small marketplace. Every Saturday stalls are full of fruit and vegetables or other goodies. I love the atmosphere.
__________

S mojim drahým sme si vyšli trochu na prechádzku, urobiť pár fotiek. Neďaleko nášho domu je takéto malé trhovisko. Každú sobotu sú stánky plné ovocia a zeleniny či iných dobrôt. Milujem tú atmosféru.


Change is coming ... it's here!


Mega comfy outfit, pictures in hand and determination in the head. These are the three things that I needed. A change could come!
Mega pohodlný outfit, obrázky do ruky a odhodlanie v hlave. To sú tri veci, ktoré som potrebovala. A zmena mohla prísť!

Popular Posts

Flickr Images